Toà nhà N06B1 đường Thành Thái, p.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy,  Hà Nội.

0705.94.9898

Axit amin là gì vai trò Tác Dụng Chính Của Axit Amin

1 .Axit amin là gì

Axit amin là các hợp chất hóa học chứa cả hai nhóm nhóm amino (-NH2) và nhóm carboxyl (-COOH). Chúng là những “xây dựng cơ bản” của các protein và là cơ sở của mọi sinh vật sống. Có hai loại axit amin chính: axit amin không cơ bản (non-essential amino acids) và axit amin cơ bản (essential amino acids).

>> Thực phẩm chức năng pháp

Thực phẩm chức năng pháp

**1. Amino Acid Không Cơ Bản:

 • Định Nghĩa: Là những axit amin có thể được cơ thể tổng hợp mà không cần phải thu được từ chế độ ăn.
 • Vai Trò: Được sử dụng để xây dựng protein và thực hiện nhiều chức năng cần thiết trong cơ thể. Cơ thể có thể tự tổng hợp chúng.

**2. Amino Acid Cơ Bản:

 • Định Nghĩa: Là những axit amin không thể được cơ thể tổng hợp và cần phải được cung cấp từ thức ăn.
 • Vai Trò: Chúng là cơ sở cho việc tổng hợp protein và thường được gọi là “các axit amin cần thiết”. Các nguồn protein từ thức ăn là nguồn cung cấp chính cho chúng.

>> Thực phẩm chức năng pháp

Vai Trò và Tác Dụng Chính Của Axit Amin Bao Gồm:

 1. Xây Dựng Protein:
  • Axit amin là các khối xây dựng chính của protein. Khi chúng kết hợp với nhau, chúng tạo thành chuỗi protein, có vai trò quan trọng trong sự cấu trúc và chức năng của tế bào.
 2. Hỗ Trợ Sự Tăng Trưởng và Phát Triển:
  • Trong giai đoạn phát triển, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên, axit amin đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể.
 3. Chức Năng Năng Lượng:
  • Trong điều kiện cần thiết, axit amin có thể được chuyển hóa thành năng lượng.
 4. Hỗ Trợ Hệ Thống Miễn Dịch:
  • Một số axit amin, như glutamine, có vai trò trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch.
 5. Tạo Sinh Tế Bào và Hormone:
  • Axit amin cũng đóng vai trò trong quá trình tổng hợp DNA, RNA, và một số hormone quan trọng.
 6. Duy Trì Cân Bằng Nước:
  • Axit amin như alanine giúp duy trì cân bằng nước và điều tiết nước trong cơ thể.

Thực phẩm chức năng pháp

2. Tính chất của axit amin

Mỗi loại axit amin đều đóng góp vào các chức năng cụ thể và quan trọng trong cơ thể, và sự cân bằng đúng đắn của chúng là quan trọng để duy trì sức khỏe và chức năng cơ thể.

>> Thực phẩm chức năng pháp

Axit amin là những hợp chất hóa học chứa nhóm amino (-NH2) và nhóm carboxyl (-COOH). Dưới đây là một số tính chất quan trọng của axit amin:

 1. Điều Chỉnh pH:
  • Axit amin có thể hoạt động như axit hoặc bazơ tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Nhóm carboxyl có thể nhận một proton (H+) để tạo thành ion carboxylate và nhóm amino có thể nhả proton để tạo thành ion ammonium. Do đó, chúng có khả năng điều chỉnh pH.
 2. Chất Kết Tinh:
  • Nhiều axit amin tồn tại dưới dạng chất rắn tinh thể ở nhiệt độ phòng. Cấu trúc tinh thể của chúng có thể thay đổi dựa trên điều kiện môi trường.
 3. Chúng Là Cấu Trúc Xây Dựng Của Protein:
  • Axit amin là khối xây dựng cơ bản của protein. Khi các axit amin kết hợp với nhau thông qua quá trình liên kết peptide, chúng tạo ra chuỗi protein với cấu trúc phức tạp và đa dạng.
 4. Chức Năng Acid-Base:
  • Nhóm carboxyl của axit amin có thể tác động như một nhóm axit (cho proton) trong một môi trường cụ thể, trong khi nhóm amino có thể tác động như một nhóm base (nhận proton) trong điều kiện khác.
 5. Hoạt Động Quang Học:
  • Một số axit amin có khả năng quay ánh sáng polarized khi chúng tạo liên kết với ánh sáng, có thể được sử dụng trong nghiên cứu quang học.
 6. Điều Chỉnh Sinh Tố:
  • Một số axit amin tham gia vào việc điều chỉnh hoạt động của hormone và sinh tố trong cơ thể, có tác động lớn đến các chức năng sinh học khác nhau.
 7. Chất Tương Tác:
  • Axit amin có thể tương tác với các phân tử khác, như các ion kim loại hoặc các phân tử khác trong môi trường tế bào, ảnh hưởng đến các chức năng và cấu trúc của chúng.
 8. Tính Chất Phổ Điện Tử:
  • Các axit amin có thể có tính chất phổ điện tử khác nhau, ảnh hưởng đến hành vi hóa học và vận động của chúng trong các phản ứng hóa học khác nhau.

Thực phẩm chức năng pháp

3. Phân loại Axit amin

Axit amin có thể được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm cấu trúc hóa học, tính chất hoá học, và vai trò sinh học. Dưới đây là một số phân loại chính của axit amin:

1. Theo Cấu Trúc Hóa Học:

 • Axit Amin Canxi: Còn được gọi là alpha-amino acids, đây là dạng phổ biến nhất của axit amin trong protein. Nhóm amino (-NH2) và nhóm carboxyl (-COOH) đều đính kèm vào cùng một nguyên tử cacbon gọi là cacboxyl carbon, thường được ký hiệu là α-carbon.
  • Ví dụ: Glycine, Alanine, Valine.
 • Axit Amin Khác: Bao gồm các dạng khác nhau như beta-amino acids (nhóm amino đính kèm vào beta-carbon) và gamma-amino acids (nhóm amino đính kèm vào gamma-carbon).
  • Ví dụ: Beta-alanine, Gamma-aminobutyric acid (GABA).

>> Thực phẩm chức năng pháp

2. Theo Đặc Điểm Cấu Trúc:

 • Amino Acid Đơn (Nonpolar): Các axit amin không có nhóm R chứa các nguyên tử phân cực, thường không hòa tan trong nước.
  • Ví dụ: Glycine, Alanine.
 • Amino Acid Phân Cực: Các axit amin có nhóm R phân cực, thường hòa tan trong nước.
  • Ví dụ: Serine, Threonine.
 • Amino Acid Năng Động (Chứa Dạng Có Thể Tạo Đối Cân Nặng): Gồm có nhóm R chứa nhóm amide, thường tạo đối cân nặng khi liên kết.
  • Ví dụ: Asparagine, Glutamine.
 • Amino Acid Kiềm: Các axit amin có nhóm R có thể kiềm.
  • Ví dụ: Lysine, Arginine.

3. Theo Đặc Điểm Hoá Học:

 • Amino Acid Đơn (Monoprotic): Có một nhóm carboxyl có thể nhả proton.
  • Ví dụ: Glycine, Alanine.
 • Amino Acid Đa (Diprotic hoặc Triprotic): Có nhiều hơn một nhóm carboxyl có thể nhả proton.
  • Ví dụ: Aspartic acid (Diprotic), Glutamic acid (Diprotic).

4. Theo Cấu Trúc Protein:

 • Amino Acid Xây Dựng Protein (Proteinogenic): Là những axit amin tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein trong cơ thể.
  • Ví dụ: Alanine, Leucine.
 • Amino Acid Không Xây Dựng Protein (Non-Proteinogenic): Là những axit amin không tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein.
  • Ví dụ: Ornithine, Citrulline.

5. Theo Vai Trò Sinh Học:

 • Amino Acid Cần Thiết: Là những axit amin mà cơ thể không thể tự tổng hợp, phải được cung cấp từ chế độ ăn.
  • Ví dụ: Lysine, Valine.
 • Amino Acid Không Cần Thiết: Là những axit amin mà cơ thể có thể tự tổng hợp.
  • Ví dụ: Glycine, Alanine.

Thực phẩm chức năng pháp

4. Acid amin có tác dụng gì?

Axit amin có vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh học và chức năng cơ thể. Dưới đây là một số tác dụng quan trọng của axit amin: >> Thực phẩm chức năng pháp

 1. Xây Dựng Protein:
  • Axit amin là khối xây dựng cơ bản của protein. Khi các axit amin kết hợp với nhau thông qua quá trình liên kết peptide, chúng tạo ra chuỗi protein. Protein là một phần quan trọng của cấu trúc tế bào và tham gia vào nhiều chức năng sinh học khác nhau trong cơ thể.
 2. Hỗ Trợ Tăng Trưởng và Phát Triển:
  • Trong giai đoạn phát triển, đặc biệt là ở trẻ em và thanh thiếu niên, axit amin đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng và phát triển cơ thể.
 3. Chức Năng Năng Lượng:
  • Axit amin có thể được chuyển hóa thành năng lượng trong điều kiện cần thiết. Mặc dù chúng không phải là nguồn năng lượng chính, nhưng có vai trò nhất định trong quá trình cung cấp năng lượng cho cơ thể.
 4. Duy Trì Cân Bằng Nước:
  • Một số axit amin như alanine giúp duy trì cân bằng nước và điều tiết nước trong cơ thể.
 5. Chức Năng Mô Tế Bào:
  • Amino acid tham gia vào quá trình tạo sinh tế bào, giữ cho cấu trúc tế bào ổn định và chức năng tốt.
 6. Duy Trì Cân Bằng Acid-Base:
  • Amino acid có khả năng điều chỉnh cân bằng acid-base trong cơ thể, giữ cho môi trường nội tâm ổn định.
 7. Tạo Sinh Tế Bào và Hormone:
  • Một số axit amin tham gia vào quá trình tổng hợp DNA, RNA và hormone quan trọng.
 8. Hỗ Trợ Hệ Thống Miễn Dịch:
  • Các axit amin nhất định, như glutamine, có vai trò trong việc hỗ trợ hệ thống miễn dịch.
 9. Tham Gia vào Quá Trình Chuẩn Đoán:
  • Một số axit amin có thể được sử dụng như một chỉ báo trong việc chuẩn đoán một số tình trạng sức khỏe, như các xét nghiệm máu.

Tổng cộng, axit amin chơi một vai trò quan trọng trong sự sống sót và hoạt động của tất cả các tế bào và cơ quan trong cơ thể. Chúng tham gia vào nhiều chức năng và quá trình sinh học khác nhau, đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và cân bằng của cơ thể.

0705.94.9898
Chat Zalo