Toà nhà N06B1 đường Thành Thái, p.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy,  Hà Nội.

0705.94.9898

Khác biệt giữa thực phẩm chức năng và thuốc điều trị

Thực phẩm chức năng và thuốc là hai loại sản phẩm khác nhau, có mục đích và cách hoạt động khác nhau trong việc hỗ trợ sức khỏe. Dưới đây là một so sánh giữa sự khác biệt của chúng:

Thực phẩm chức năng pháp

1. Mục Đích:

Thực Phẩm Chức Năng:

 • Mục Tiêu Chính: Bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sức khỏe, và duy trì trạng thái cân bằng dinh dưỡng.
 • Không Chữa Bệnh: Thực phẩm chức năng không được thiết kế để chữa bệnh hay thay thế điều trị y tế.

Thuốc:

 • Mục Tiêu Chính: Chữa bệnh, điều trị triệu chứng, và khắc phục vấn đề y tế cụ thể.
 • Dinh Dưỡng Phụ Thuộc: Không phải tất cả các thuốc đều chứa dưỡng chất, và nhiều thuốc có thể không liên quan đến dinh dưỡng.
 • >> Thực phẩm chức năng pháp

2. Quy Cách Sản Xuất và Kiểm Soát Chất Lượng:

Thực Phẩm Chức Năng:

 • Quy Cách Sản Xuất Nhẹ Nhàng: Thực phẩm chức năng thường được sản xuất theo quy trình nhẹ nhàng và không yêu cầu kiểm soát chặt chẽ như thuốc.
 • Kiểm Soát Chất Lượng Tương Đối: Quy trình kiểm soát chất lượng có thể không cần thiết như trong sản xuất thuốc.

Thuốc:

 • Quy Cách Sản Xuất Nghiêm Ngặt: Sản xuất thuốc phải tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
 • Kiểm Soát Chất Lượng Cao: Các công ty sản xuất thuốc phải tuân thủ các hệ thống kiểm soát chất lượng đặc biệt để đảm bảo sự nhất quán và an toàn.

Thực phẩm chức năng pháp

3. Phân Loại và Quyết Định Sử Dụng:

>> Thực phẩm chức năng pháp

Thực Phẩm Chức Năng:

 • Tự Chủ: Người tiêu dùng thường có quyền tự chủ trong việc chọn lựa và sử dụng thực phẩm chức năng theo nhu cầu cá nhân.
 • Không Cần Đơn Thuốc: Thực phẩm chức năng có thể được mua không cần đơn thuốc.

Thuốc:

 • Yêu Cầu Đơn Thuốc: Nhiều loại thuốc chỉ có sẵn dưới sự giám sát của bác sĩ và yêu cầu đơn thuốc.
 • Điều Trị Dựa Trên Chẩn Đoán Y Tế: Việc sử dụng thuốc thường yêu cầu chẩn đoán y tế cụ thể và theo sự giám sát của chuyên gia y tế.

4. Thời Gian và Hiệu Quả:

Thực Phẩm Chức Năng:

 • Tác Động Dài Hạn: Thực phẩm chức năng thường tác động dài hạn và yêu cầu sự kiên trì trong sử dụng để thấy rõ hiệu quả.
 • Phòng Ngừa: Thực phẩm chức năng thường được sử dụng để phòng ngừa vấn đề sức khỏe.

Thuốc:

 • Tác Động Ngắn Hạn và Dài Hạn: Thuốc có thể có tác động nhanh chóng trong việc giảm triệu chứng, nhưng cũng có thể cần sử dụng lâu dài để duy trì hiệu quả.
 • Điều Trị Cụ Thể: Sử dụng thuốc thường đòi hỏi sự chẩn đoán đúng và có mục tiêu cụ thể trong điều trị.

>> Thực phẩm chức năng pháp

Tóm Lược:

Thực phẩm chức năng và thuốc đều có vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe, nhưng chúng phục vụ mục đích và tiêu chí sử dụng khác nhau. Sự chọn lựa giữa thực phẩm chức năng và thuốc nên dựa trên nhu cầu sức khỏe cụ thể và tư vấn của chuyên gia y tế.

0705.94.9898
Chat Zalo