Nhuộm & Chăm sóc Màu tóc Màu vĩnh viễn: chiết xuất thực vật & sắc tố tinh khiết

Bộ sản phẩm màu tóc này được tạo ra từ chiết xuất tự nhiên từ thực vật, kết hợp với chất cố định và dầu dưỡng, đảm bảo che phủ hoàn toàn tóc trắng, mang lại sự bóng mượt và mềm mại cho mái tóc của bạn. Đặc biệt, sản phẩm không chứa amoniac, resorcinol, paraben, silicone hay pentasodium pentetate, giúp bảo vệ tóc của bạn mà không gây hại cho sức khỏe.

Mô tả

Bộ sản phẩm màu tóc này được tạo ra từ chiết xuất tự nhiên từ thực vật, kết hợp với chất cố định và dầu dưỡng, đảm bảo che phủ hoàn toàn tóc trắng, mang lại sự bóng mượt và mềm mại cho mái tóc của bạn. Đặc biệt, sản phẩm không chứa amoniac, resorcinol, paraben, silicone hay pentasodium pentetate, giúp bảo vệ tóc của bạn mà không gây hại cho sức khỏe.

Thành phần

TEINTURE AUX EXTRAITS VEGETAUX

1N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. OLEIC ACID. ETHANOLAMINE. P-PHENYLENEDIAMINE. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. 4-CHLORORESORCINO

2A

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. OLEIC ACID. ETHANOLAMINE. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. SODIUM ERYTHORBATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. 4-CHLORORESORCINOL.

3N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. OLEIC ACID. ETHANOLAMINE. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. M-AMINOPHENOL.

4A

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-METHYLRESORCINOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. P-AMINOPHENOL. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCL. M-AMINOPHENOL.

4B

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. P-AMINOPHENOL. 4-CHLORORESORCINOL. 2-METHYLRESORCINOL. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

4G

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. OLEIC ACID. ETHANOLAMINE. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. P-AMINOPHENOL. 2-METHYLRESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. M-AMINOPHENOL.

4M

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. P-AMINOPHENOL. 4-CHLORORESORCINOL.

4N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN.HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. M-AMINOPHENOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE.

5B

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN.HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. M-AMINOPHENOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE.

5G

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. P-AMINOPHENOL. 2-METHYLRESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. M-AMINOPHENOL.

5GM

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. SODIUM ERYTHORBATE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

5M

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. P-AMINOPHENOL. 4-CHLORORESORCINOL.

5N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. M-AMINOPHENOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

6A

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-METHYLRESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. M-AMINOPHENOL

6B

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. P-AMINOPHENOL. 4-CHLORORESORCINOL. 2-METHYLRESORCINOL. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. 2,4-DIAMINOPHENOXYETHANOL HCL. M-AMINOPHENOL

6G

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-METHYLRESORCINOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

6GM

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. SODIUM ERYTHORBATE. p-AMINOPHENOL. p-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 4-AMINO- 2-HYDROXYTOLUENE. 2-METHYLRESORCINOL. N,N-BIS (2-HYDROXYETHYL)-p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE.

6N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-METHYLRESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. M-AMINOPHENOL. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE.

7C

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. P-AMINOPHENOL. 2-METHYLRESORCINOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL

7G

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE.

7GC

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE.

7M

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. P-PHENYLENEDIAMINE. P-AMINOPHENOL. 4-CHLORORESORCINOL

7N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. M-AMINOPHENOL

8A

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-METHYLRESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. M-AMINOPHENOL.

8C

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL

8G

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

8N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. M-AMINOPHENOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

8V

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-AMINOPHENOL. 2-METHYLRESORCINOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE

9B

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. SODIUM ERYTHORBATE. p-PHENYLENEDIAMINE. p-AMINOPHENOL. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. 2-AMINO- 4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. 4-AMINO-2- HYDROXYTOLUENE.

9N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

9R

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL.

10A

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-PHENYLENEDIAMINE. 4-CHLORORESORCINOL. 2-METHYLRESORCINOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE.

10N

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. 2-METHYLRESORCINOL. P-PHENYLENEDIAMINE

10R

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. 1-HYDROXYETHYL 4,5-DIAMINO PYRAZOLE SULFATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. TETRASODIUM EDTA. SODIUM SULFITE. SODIUM ERYTHORBATE. M-AMINOPHENOL. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE

11A

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. P-AMINOPHENOL. P-PHENYLENEDIAMINE. 2-METHYLRESORCINOL. 4-CHLORORESORCINOL. M-AMINOPHENOL. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

11R

PEG-2 OLEAMINE. AQUA. COCAMIDE DEA. ALCOHOL DENAT. PROPYLENE GLYCOL. ETHANOLAMINE. OLEIC ACID. SODIUM SULFITE. TETRASODIUM EDTA. HYDROLYZED OAT PROTEIN. HYDROLYZED SOY PROTEIN. HYDROLYZED CORN PROTEIN. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. SODIUM ERYTHORBATE. 4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE. P-PHENYLENEDIAMINE. N,N-BIS(2-HYDROXYETHYL)-P-PHENYLENEDIAMINE SULFATE. 4-CHLORORESORCINOL. P-AMINOPHENOL. 2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE


FIXATEUR

AQUA. HYDROGEN PEROXIDE. CETYL ALCOHOL. CETEARYL ALCOHOL. LAURETH-3. CETEARETH-20. OXYQUINOLINE SULFATE.


BAUME CAPILLAIRE

AQUA. CETEARYL ALCOHOL. GLYCERIN. BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE. CITRUS MEDICA LIMONUM FRUIT WATER. HYDROLYZED WHEAT PROTEIN. HELIANTHUS ANNUUS FLOWER EXTRACT. LINUM USITATISSIMUM SEED EXTRACT. CETEARETH-20. CETYL ALCOHOL. GLYCERYL STEARATE. CETETH-20. STEARETH-20. CITRIC ACID. GOSSYPIUM HERBACEUM SEED OIL. XANTHAN GUM. PARFUM. LIMONENE. SODIUM BENZOATE. POTASSIUM SORBATE.

Cách sử dụng

Sản phẩm này chỉ nên thực hiện trên tóc khô.

Kiểm tra độ nhạy cảm của da trước khi sử dụng sản phẩm nhuộm tóc vẫn là bước quan trọng và không thể bỏ qua

SỰ CHUẨN BỊ

 1. Đặt một chiếc khăn tắm qua vai để bảo vệ quần áo, sau đó đeo đôi găng tay.
 2. Đổ lượng thuốc nhuộm chiết xuất thực vật COLOR&SOIN® vào chai Color Fixer.
 3. Vặn chặt nắp chai bôi và lắc cho đến khi bạn thu được hỗn hợp hoàn toàn đồng nhất.
 4. Tháo đầu nắp chai bôi và bắt đầu bôi ngay lập tức.

ỨNG DỤNG

 1. Chia tóc thành bốn vùng bằng lược và cẩn thận thoa lên chân tóc bằng đầu bôi.
 2. Sau đó phân phối hỗn hợp màu trên toàn bộ chiều dài của tóc. Sử dụng toàn bộ sản phẩm để tạo màu.
 3. Trộn nhẹ để thấm đều toàn bộ tóc.

THỜI GIAN NỘP ĐƠN

 • Để trong 20 phút nếu bạn có ít sợi tóc bạc.
 • Kéo dài đến 30 phút nếu bạn có hơn 50% tóc bạc và lên đến 40 phút nếu tóc bạc khó che phủ.
 • Để duy trì màu, trước tiên hãy thoa hỗn hợp lên chân tóc, để trong 20 phút. Sau đó nằm dài và để hoạt động thêm 10 phút.

RỬA

 1. Trước khi rửa sạch, nhũ hóa ứng dụng với một ít nước ấm và massage theo chuyển động tròn.
 2. Rửa sạch cho đến khi nước trong.
 3. Thoa dầu dưỡng tóc COLOR&SOIN® từ gốc đến ngọn, mát xa nhẹ nhàng lên tóc trong khoảng 2 phút. Sau đó tiến hành rửa lần cuối.
 4. Hãy để tóc khô tự nhiên (tốt nhất) trước khi tạo kiểu để tóc dần lấy lại hình dạng, độ linh hoạt và độ bồng bềnh.

LỜI KHUYÊN TỪ CHUYÊN GIA

 • Khi nào tôi có thể tô màu COLOR&SOIN®? Lý tưởng nhất là bạn có thể thoa COLOR&SOIN® 48 giờ sau lần gội đầu cuối cùng. Bã nhờn tạo thành một hàng rào bảo vệ và cho phép tóc hấp thụ tốt hơn các sắc tố.
 • Chúng ta có thể tô màu ở mức độ nào? Tóc của bạn mọc khoảng 1 cm mỗi tháng, vì vậy bạn cần nhuộm lại tóc sau mỗi 4 đến 6 tuần để che đi phần chân tóc.
 • Thuốc nhuộm COLOR&SOIN® có làm hỏng tóc không? COLOR&SOIN® mang đến cho mái tóc của bạn tất cả sức mạnh, vẻ đẹp và độ bóng cần thiết.
 • Nó có che được tóc trắng không? COLOR&SOIN® là thuốc nhuộm vĩnh viễn giúp che phủ 100% tóc trắng.
 • Có chống chỉ định nào đối với việc nhuộm tóc không? Có, trong một số trường hợp, tốt hơn hết bạn nên hạn chế nhuộm tóc nếu tóc của bạn rất khô, chẻ ngọn và dễ gãy, hoặc nếu bạn có các vấn đề với da đầu như gàu hoặc rụng tóc.

Thận trọng khi sử dụng

 • Đọc và làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận.
 • Sản phẩm này không dành cho người dưới 16 tuổi sử dụng.
 • Không nhuộm tóc nếu:
  • Bạn bị phát ban trên mặt hoặc nếu da đầu nhạy cảm, bị kích thích hoặc bị tổn thương.
  • Trước đây bạn từng có phản ứng sau khi nhuộm tóc chưa?
  • Trước đây bạn từng có phản ứng với hình xăm tạm thời dựa trên henna màu đen.
  • Bạn đã tô màu bằng henna rồi. COLOR&SOIN® không tương thích với henna.
 • Nếu bạn cảm thấy nóng, ngứa ran và/hoặc ngứa khi nhuộm màu, hãy rửa sạch ngay lập tức.
 • Đeo găng tay thích hợp.
 • Tránh bôi sản phẩm ra ngoài da đầu. Không sử dụng để nhuộm lông mi và lông mày.
 • Tránh để sản phẩm tiếp xúc với mắt.
 • **Bảo vệ vai của bạn